Nieuws

Familienieuws

Iedereen mag het horen dat jullie klieinkind is geboren,

Een wonder in jullie leven dat jullie veel liefde gaat geven.

Zopas kregen we het nieuws van de geboorte van het 10de kleinkind van onze clubleden Jos Martens en May Michielsen.  Hij heet Mathias Mertens, en is de zoon van Dirk Mertens en Chris Martens 

 

Proficiat aan alle ouders en grootouders.

Ook al zit 't even tegen, blijf vertrouwen in jezelf,

blijf geloven in de goede dingen, je herstel komt dan vanzelf! 

Spoedig herstel aan Cees Jansen, Jan Brosens, Frans Onincx en al onze leden die herstellende zijn  en een mindere tijd hadden of hebben. 

 

 

Sterven is afscheid nemen van de tijd, niet van het leven.  Het is het ene mysterie verlaten om het andere binnen te gaan.

 

 

Op 3 juli is Chris Kinschots overleden, zij was de (schoon-)zus van onze clubleden Frans en Maria Van Laer-Kinschots en Marc en Rita Smolderen-Kinschots.

Deze laatsten moeten helaas nog extra verlies verwerken.  Op 8 juli overleed immers Tonia Haest, wwe Jos Smolderen, (schoon-)moeder van beide clubleden, enkele dagen voor haar 88-ste verjaardag. 

Op 26 augustus is ons clublid Jan Lauryssen, echtgenoot van Frieda Van Weereld, op 62-jarige leeftijd overleden.  De afscheidsviering heeft plaats op zaterdag 2 september om 10.00 u in Hoogstraten. 

Op 87-jarige leeftijd is Cato Sterkens, wwe Jan Rijvers, overleden.  Zij is de moeder van ons clublid May Rijvers.  De afscheidsviering is op zaterdag 2 september om 10.00 u te Meer;

In Meersel-Dreef overleed Cornelia (Kee) Oomen, weduwe jan van Bergen op 92-jarige leeftijd.  Zij was de (schoon-)moeder van Frans Van Bergen en clublid Rita Voeten.

Onverwachts is op 1 oktober, juist voor haar 91ste verjaardag, Julia Koyen, weduwe Adriaan Vermonden overleden.  Zij is de moeder van onze clubleden Lucia (echtgenote Jos Brosens) en May Vermonden (echtgenote Jan van Dun).

Op 68-jarige leeftijd is op 10 oktober Jan (Jakke) Matthé, echtgenoot van Ria Sysmans in Rijkevorsel overleden.  Hij is de (schoon-)broer van onze clubleden René Lauryssen en Paula Sysmans  

 

Oprechte deelneming en heel veel sterkte aan de beproefde families.  

Wat is het mooi om na 50 jaar,

samen zo te stralen, als een gouden paar

 

Heel hartelijke gelukwensen aan:

Jaak Van Boxel en Jeanne Jacobs

Ook aan clublid Jeanne Vermeiren en echtgenoot Fons Sprangers

Donderdagtochten

Nieuwe tochten voor het laatste kwartaal 2017:

19 oktober door Chris Van Gorp - grensgebied Poppel-Goirle (zie clubblad)

16 november door Marc Terreur  - Zundert (meer info volgt later)

21 december door Jan Mertens - Merksplas (    "                "      )

Busreizen 2017

22 januari: 36ste Edelweisstocht in Lommel (Limb.)

26 maart: 32ste Lentevossentocht in Buggenhout (Oost-Vl)

12 november: 5e Marche de l'Entre Sambre et Meuse in Malonne (Namen)

3 december: Kerstmarkttocht Dominiek Savio in Gits (West-Vl)

                 

Wie beweegt, wordt gesponsord!

 

Bij verschillende ziekenfondsen hebben alle leden die een sport uitoefenen in clubverband recht op een tegemoetkoming.  Zo betaalt CM bijvoorbeeld jaarlijks tot 15,00 EUR per persoon terug.  Informeer bij uw ziekenfonds of zoek het op op hun website, waar u wellicht het juiste formulier zelf kan downloaden.  Het betalingsbewijs dat u in de omslag samen met je lidkaart vond, hecht je aan dit formulier.  Voor meer info neem contact met ons secretariaat.

PRIVACY - AFBEELDING VAN PERSONEN:

 

Onze club publiceert geregeld beeldopnames/foto’s van clubleden en eventuele andere personen in het clubblad en/of op onze website.  Hiermee willen we geïnteresseerden van de club en daarbuiten op een leuke wijze informeren over onze activiteiten.  De foto’s worden telkens gemaakt in normale clubcontext, met respect voor de afgebeelde personen en waarbij er op gelet wordt dat ze niet aanstootgevend zijn.

 

Wij gaan er van uit dat je geen bezwaar hebt tegen de publicatie van de beeldopnamen/foto’s die te maken hebben met activiteiten van de club.  Mocht je daar toch bezwaren tegen hebben, dan kan je dat te allen tijde schriftelijk melden aan het bestuur.  Wij zullen je bezwaar respecteren en geen beelden (meer) van jou publiceren.

 

Wij wijzen erop dat deze regels ook voor jou gelden.  Volgens de privacywetgeving mag je beeld- en/of geluidsopnamen waarop clubleden of andere personen herkenbaar zijn, niet publiceren of verspreiden via internet tenzij je de uitdrukkelijke toestemming hebt van alle betrokkenen.