Nieuws

Familienieuws

Iedereen mag het horen dat jullie klieinkind is geboren,

Een wonder in jullie leven dat jullie veel liefde gaat geven.

Ook al zit 't even tegen, blijf vertrouwen in jezelf,

blijf geloven in de goede dingen, je herstel komt dan vanzelf! 

Spoedig herstel aan Marc Terreur en al onze leden die herstellende zijn  en een mindere tijd hadden of hebben. 

 

 

Sterven is afscheid nemen van de tijd, niet van het leven.  Het is het ene mysterie verlaten om het andere binnen te gaan.

 

Op 4 augustus is Maria Govaerts overleden op 73-jarige leeftijd.  Zij was de (schoon-)zus van Louis Aerts en Rita Govaerts.  Zowat 30 jaar was zij een trouw lid van Wandelclub De Natuurvrienden van Zoersel.

 

Op 80-jarige leeftijd is, na een lange ziekte, Louis Jansen, echtgenoot van Maria Antonissen, in Meerle overleden (10 augustus).  Louis is de (schoon-)vader van onze bestuursleden Dirk Van Opstal en Lea Jansen.  De afscheidsviering heeft plaats op zaterdag 18 augustus om 11 uur in Meerle en er is een gebedswake op vrijdagavond 17 augustus om 19 uur.

 

Oprechte deelneming en heel veel sterkte aan de beproefde families.  

Wie beweegt, wordt gesponsord!

 

Bij verschillende ziekenfondsen hebben alle leden die een sport uitoefenen in clubverband recht op een tegemoetkoming.  Zo betaalt CM bijvoorbeeld jaarlijks tot 15,00 EUR per persoon terug.  Informeer bij uw ziekenfonds of zoek het op op hun website, waar u wellicht het juiste formulier zelf kan downloaden.  Het betalingsbewijs dat u in de omslag samen met je lidkaart vond, hecht je aan dit formulier.  Voor meer info neem contact met ons secretariaat.

DISCLAIMER - PRIVACYVERKLARING

 

Gelet op de nieuwe Europese regels inzake privacy (AVG - in voege sedert 25 mei 2018) werden de teksten hierover aangepast.  U vindt ze onderaan deze website.