Nieuws

Familienieuws

Iedereen mag het horen dat jullie klieinkind is geboren,

Een wonder in jullie leven dat jullie veel liefde gaat geven.

Ook al zit 't even tegen, blijf vertrouwen in jezelf,

blijf geloven in de goede dingen, je herstel komt dan vanzelf! 

 

 

Sterven is afscheid nemen van de tijd, niet van het leven.  Het is het ene mysterie verlaten om het andere binnen te gaan.

 

Op 5 december is Maria Van Gestel, weduwe van Alfons Van Aelst overleden op 92-jarige leeftijd.  Zij is de moeder van ons clublid An Van Aelst.  De afscheidsviering is op woensdag 12 december om 10 uur in Minderhout.

 

Oprechte deelneming en heel veel sterkte aan de beproefde families.  

Wie beweegt, wordt gesponsord!

 

Bij verschillende ziekenfondsen hebben alle leden die een sport uitoefenen in clubverband recht op een tegemoetkoming.  Zo betaalt CM bijvoorbeeld jaarlijks tot 15,00 EUR per persoon terug.  Informeer bij uw ziekenfonds of zoek het op op hun website, waar u wellicht het juiste formulier zelf kan downloaden.  Het betalingsbewijs dat u in de omslag samen met je lidkaart vond, hecht je aan dit formulier.  Voor meer info neem contact met ons secretariaat.

DISCLAIMER - PRIVACYVERKLARING

 

Gelet op de nieuwe Europese regels inzake privacy (AVG - in voege sedert 25 mei 2018) werden de teksten hierover aangepast.  U vindt ze onderaan deze website.