Nieuws

Familienieuws

Iedereen mag het horen dat jullie klieinkind is geboren,

Een wonder in jullie leven dat jullie veel liefde gaat geven.

Ook al zit 't even tegen, blijf vertrouwen in jezelf,

blijf geloven in de goede dingen, je herstel komt dan vanzelf! 

Spoedig herstel aan Marc Terreur en al onze leden die herstellende zijn  en een mindere tijd hadden of hebben. 

 

 

Sterven is afscheid nemen van de tijd, niet van het leven.  Het is het ene mysterie verlaten om het andere binnen te gaan.

 

Op 27 april is Marieke Meyvis , weduwe Emiel Van Gils, overleden op 91-jarige leeftijd.  Zij is de (schoon-)moeder van onze clubleden Fons Van Gils en Rit Vermeiren.

 

Oprechte deelneming en heel veel sterkte aan de beproefde families.  

Wie beweegt, wordt gesponsord!

 

Bij verschillende ziekenfondsen hebben alle leden die een sport uitoefenen in clubverband recht op een tegemoetkoming.  Zo betaalt CM bijvoorbeeld jaarlijks tot 15,00 EUR per persoon terug.  Informeer bij uw ziekenfonds of zoek het op op hun website, waar u wellicht het juiste formulier zelf kan downloaden.  Het betalingsbewijs dat u in de omslag samen met je lidkaart vond, hecht je aan dit formulier.  Voor meer info neem contact met ons secretariaat.

PRIVACY - AFBEELDING VAN PERSONEN:

 

Onze club publiceert geregeld beeldopnames/foto’s van clubleden en eventuele andere personen in het clubblad en/of op onze website.  Hiermee willen we geïnteresseerden van de club en daarbuiten op een leuke wijze informeren over onze activiteiten.  De foto’s worden telkens gemaakt in normale clubcontext, met respect voor de afgebeelde personen en waarbij er op gelet wordt dat ze niet aanstootgevend zijn.

 

Wij gaan er van uit dat je geen bezwaar hebt tegen de publicatie van de beeldopnamen/foto’s die te maken hebben met activiteiten van de club.  Mocht je daar toch bezwaren tegen hebben, dan kan je dat te allen tijde schriftelijk melden aan het bestuur.  Wij zullen je bezwaar respecteren en geen beelden (meer) van jou publiceren.

 

Wij wijzen erop dat deze regels ook voor jou gelden.  Volgens de privacywetgeving mag je beeld- en/of geluidsopnamen waarop clubleden of andere personen herkenbaar zijn, niet publiceren of verspreiden via internet tenzij je de uitdrukkelijke toestemming hebt van alle betrokkenen.